FAALİYET ALANLARIMIZ 

Proje hizmetlerinde, işin ilgili standartlar ve yönetmelikler doğrultusunda projelendirilmesi esastır. Öncelikle projenin analizi yapılarak tasarım kriterleri, sistem seçimleri ve ilgili literatürler belirlenerek öneri raporu hazırlanır. Öneri raporunun proje yönetimi veya işveren tarafından onaylanmasını müteakiben ön tasarım çalışmaları başlar. Ön tasarım projeleri için onay alındıktan sonra uygulama ve detay projeleri hazırlanır.

Proje grubumuz, çağımızın enerji gereksinimlerini göz önünde bulundurarak ekolojik yönden olumlu ve işletme ekonomisini en üst düzeyde tutacak sistem tasarımları yapmak hedefindedir.

Başlıca Faaliyet Alanlarımız ;

Mimarlık
Mühendislik
Müşavirlik
Plan
Proje
Tasarım
Uygulama Çözümleri
3D Tasarım
 
Copyright © 2015 Decorin İnşaat Dekorasyon A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır